AKVK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Krejčík & partneři

česky | english

Advokátní kancelář Krejčík & Partneři

Advokátní kancelář Krejčík & Partneři poskytuje svým klientům, českým i zahraničním fyzickým i právnickým osobám, služby ve všech oblastech práva České republiky, a to v právních věcech sporných i nesporných, včetně zastoupení v soudních řízeních před soudy všech stupňů. Advokátní kancelář byla založena v roce 1994 JUDr. Vladimírem Krejčíkem a s narůstajícím počtem klientů se rozšířil i počet členů týmu tak, aby byl vždy zaručen individuální přístup ke klientům. 

Rekodifikace

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby týkající se změny zakladatelských dokumentů tak, aby jejich znění odpovídalo nové právní úpravě účinné od 1.1.2014. A to zejména změny stávajících smluv, změny společenských smluv, zakladatelských listin a stanov korporací, podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích i ZOK) formou generálního opt-inu.

Vypracováváme nové smlouvy dle právní úpravy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ). Poskytujeme kompletní právní služby společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) a bytovým družstvům v souvislosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.

 

Portfolio našich klientů je rozmanité a zahrnuje sportovní kluby, developery, obce, módní značky, výrobce kosmetiky, zdravotnická zařízení, výrobce oken a dveří, stavební firmy, realitní kanceláře, zasilatelské společnosti, dopravce, výrobce protipožárních materiálů, výzkumné ústavy, nakladatelství, agentury práce, pojišťovací makléře, neziskové organizace, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, projekční kanceláře, výrobce světelných reklam, grafická studia, filmové produkce, bezpečnostní agentury a další společnosti, živnostníky i jednotlivce.