AKVK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Krejčík & partneři

česky | english

Mgr. Alena Hovorková, advokátka

V Advokátní kanceláři Krejčík & Partneři pracovala jako právní asistentka již za studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2012-2016 zde působila jako advokátní koncipientka. Od července 2016 je advokátkou. Postupně získává zkušenosti z různých právních oblastí, a to jak v soudních a správních řízeních, tak v obchodních jednáních. Vykonává generální advokátní praxi se zaměřením na právo občanské, právo duševního vlastníctví, zejména ochranných známek a právo obchodní.

Mluví španělsky a anglicky.


Kontakt: traxlerova@akkrejcik.cz