AKVK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Krejčík & partneři

česky | english

JUDr. Petra Zadinová, advokátka

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v r. 2002. Již v rámci studia právnické fakulty pracovala v advokátní kanceláři se zaměřením na konkurzní a obchodní právo. Po absolvování Právnické fakulty v Brně byla od roku 2002 advokátní koncipientkou v Advokátní kanceláři JUDr. Vladimíra Krejčíka. Po úspěšném složení advokátních zkoušek působí v kanceláři od roku 2006 jako advokátka. Vykonává generální advokátní praxi se zaměřením na právo občanské, obchodní, rodinné a právní vztahy k nemovitostem.

Hovoří anglicky a německy.


Kontakt: zadinova@akkrejcik.cz