AKVK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Krejčík & partneři

česky | english

V případě koupě či prodeje nemovitosti, kancelář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do advokátní úschovy, a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady. 
Advokátní úschova vylučuje riziko prodávajícího, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující si navíc může zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí.