AKVK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Krejčík & partneři

česky | english
  • kompletní právní služby při koupi, prodeji, darování nebo směně nemovitostí, včetně ověření podpisů a zápisu převodu nemovitostí do katastru nemovitostí; právní služby zahrnují jak sepsání smluv, tak kontrolu smluv předložených druhou stranou

  • zřizování věcných břemen, zástavních práv, předkupního práva

  • zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí

  • zápisy nemovitostí do katastru nemovitostí, včetně zápisu rozestavěných jednotek

  • převody bytů do osobního vlastnictví, včetně zpracování prohlášení vlastníka nemovitosti a založení společenství vlastníků jednotek

  • zpracování nájemních a podnájemních smluv a smluv upravujících společné užívání nemovitostí

  • řešení vztahů podílových spoluvlastníků nemovitostí, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví