AKVK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Krejčík & partneři

česky | english
  • zpracování, připomínkování a kontrola pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, dohod o ukončení pracovního poměru, výpovědí pracovního poměru, dohod o hmotné odpovědnosti, kvalifikačních dohod, smluv o agenturním zaměstnávání

  • zastupování zaměstnavatele i zaměstnance v soudním řízení ve věcech rozvázání pracovního poměru, zejména v právních sporech vzniklých z neplatného rozvázání pracovního poměru, ze mzdových nároků a z nároků  na náhradu škody z pracovně právních vztahů